112818-motoz-xtreme-hybrid-gummy-tires-2013-ktm-exc-500-f